Realització de retrats per encàrrec, es podrà escollir dimensió, suport i la tècnica a emprar.

Per realitzar l’encàrrec utilitzeu el correu per demanar el vostre pressupost.